ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 27 ส.ค. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรม "ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร พพ. ให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537