ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards

วันที่ 23 ส.ค. 2562 share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการโรงงาน อาคาร และธุรกิจด้านพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานผลสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด อ.วังม่วง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบกากน้ำตาล ในกระบวนการผลิตมีน้ำเสียหรือน้ำกากส่าจำนวนมาก จึงได้นำน้ำกากส่ามาผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบ Modify Cover Lagoon เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานในปี 2560 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 19.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ทดแทนการใช้น้ำมันเตา 99.89% ที่ 7 ล้านลิตร และผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ 13 GW คิดเป็น 84.45% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมเป็นเงินที่ประหยัดได้ 139.5 ล้านบาทต่อปี และการนำก๊าซชีวภาพไปใช้เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณปีละ 198,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537