ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดประชุม Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE

วันที่ 21 ส.ค. 2562 share facebook
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Focus Group Meeting on Development of Renewable Energy Training Course Structure for DEDE” และมีผู้แทนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) คือ Mr. Hongpeng Liu ตำแหน่ง Director of Energy Division ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเสนอการทบทวนนโยบายด้านพลังงานทดแทนและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการอบรมด้านพลังงานทดแทนของ พพ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNESCAP ทำการศึกษา ภายในงานดังกล่าวได้เชิญผู้แทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย มาให้ข้อคำเห็นต่อร่างโรงสร้างหลักสูตรฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรต่อไป ซึ่ง พพ. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ในรูปของการผลิตพลังงานแบบ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ และแยกเป็น Module ตามรายเทคโนโลยี เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะอุตสาหกรรมและชุมชน พลังน้ำขนาดเล็ก เอทานอลและไบโอมีเทนอัด ไบโอดีเซลน้ำมันไพโลไรซิส การวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยง Energy storage เป็นต้น ซึ่ง พพ. ต้องการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับเป้าตามแผน AEDP ที่ต้องการให้ประสบสำเร็จในปีเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย เช่น การเปลี่ยนผ่านยุคของพลังงานไปสู่ยุคดิจิทัล disruptive technology เป็นต้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537