พพ.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ครั้งที่ 1
share facebook
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แนวทางวิธีการให้การสนับสนุน กลไกการทำงานของระบบอบแห้งฯ สมรรถนะ ศักยภาพการใช้งานระบบอบแห้งฯ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธสินค้าตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ บูธบริษัทที่จำหน่ายและติดตั้งระบบอบแห้งฯ บูธสาธิตการผลิตกล้วยตากและผลไม้อบแห้งด้วยระบบอบแห้งฯ ห้องให้คำปรึกษาและคำแนะนำวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้พาผู้เข้าร่วมสัมมนาไปศึกษาดูงานกิจการที่ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามแบบ พพ.2 ณ สถานประกอบการของ นายวิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ผลิตเนื้อ/หมูแดดเดียวด้วยระบบอบแห้งฯ โดยผู้สนใจที่จะขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครทางเว็บไซต์ www.solardryerdede.com หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการฯ) โทรศัพท์มือถือ 098-7477702 และ 061-1545450 อีเมล Parabolardrying@gmail.com และ LINE ID: parabolar หรือติดตามความเคลื่อนไหวโครงการฯได้ที่ www.facebook.com/solardryerdede และยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 และสิ้นสุดภายใน 6 กันยายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537