ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. แถลงผลโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1

วันที่19 ส.ค. 2562 share facebook
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดสัมมนาพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และแถลงผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ซึ่งมีอาคารเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ประกอบด้วย สถานประกอบการประเภทธุรกิจโรงแรม 12 แห่ง, โรงพยาบาล 4 แห่ง, อาคารสำนักงาน 3 แห่ง, ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง, ศูนย์บริการรถยนต์ 2 แห่ง และ ประเภทการบริการอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง โดย พพ. ได้จัดสัมมนา เรื่อง "การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน” ให้แก่สถานประกอบการ และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ แนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 2,210,759.20 หน่วยต่อปี ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 7,958,733.12 เมกะจูลต่อปี ผลประหยัดรวม 188.40 toe ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 8,731,943.61 บาทต่อปี ใช้เงินลงทุน 3,627,670.00 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.42 ปี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537