ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562

วันที่14 ส.ค. 2562 share facebook

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบเงินทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ให้แก่บุตรธิดาบุคลากร พพ. เพื่อสนองความผูกพันของ ดร.ประเทศ สูตะบุตร ที่มีต่อการพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักพลังงานแห่งชาติ หรือกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ในปัจจุบัน คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ท่านเริ่มรับราชการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจนถึงตำแหน่งอธิบดี ตลอดเวลารับราชการรวม 35 ปี จนกลายเป็นเจตนารมณ์และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะตอบแทนหน่วยงานแห่งนี้ โดยมีนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานมอบเงินทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 นี้ ณ อาคาร 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ได้ยังรับเกียรติจาก หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร มอบเงินสมทบในกองทุนสวัสดิการ "ดร.ประเทศ สูตะบุตร" ให้แก่ พพ. อีกจำนวนหนึ่งด้วย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537