ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดฝึกอบรม the 4th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT)

วันที่5 ส.ค. 2562 share facebook
นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม the 4th Practical Energy Management Trainning of the AJEEP Scheme 2 (Trainning of Trainers-TOT) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 62 ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) จ. ปทุมธานี ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือภายใต้เครือข่าย Energy Efficiency and Conservation Sub-Sector Network (EE&C-SSN) ตามแผน APAEC และ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537