ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. ดึงสิงห์รถบรรทุก 5 พันคน อบรมขับขี่ ประหยัดพลังงานกว่า 370 ล้านบาท/ปี

วันที่24 ก.ค. 2562 share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดแถลงผลการดำเนินงาน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนวิทยากรฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจขนส่งสินค้า ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดย พพ. ได้บูรณาการร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้า เพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และประหยัดพลังงานด้วย ซึ่งมีการฝึกอบรมวิทยากรให้มีความเชี่ยวชาญในการอบรมประหยัดพลังงาน 83 คน ผู้ขับขี่รถบรรทุกจำนวน 5,017 คน ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน คิดเป็นปริมาณน้ำมันดีเซลประมาณ 12.37 ล้านลิตรต่อปี ประหยัดเงินกว่า 370 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 66 ล้านกิโลกรัมต่อปี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537