กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สร้างเครือข่ายวัยใส ห่วงใยพลังงาน กับกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี
share facebook
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ปี 2562 ที่โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จัดโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โดยมีนางภัทรพร พันธุวาปี รองผู้อำนวยการ นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองหานวิทยา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" นอกจากนี้นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดอุดรธานี ยังได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี และหน่วยปฏิบัติการพลังงานเคลื่อนที่ ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี 2562 ในวันนี้ จะมีส่วนผลักดันให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ทราบวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน ที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างดี และการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวอีกว่า "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อให้เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับชุมชนได้ทราบต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน" ประกอบด้วย การจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านการบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์พลังงาน" และแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่มาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ได้นำองค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ในการนำไปต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537