ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ องค์บริหารส่วนตำบลบางแก้วภายใต้โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ องค์บริหารส่วนตำบลบางแก้วภายใต้โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 170 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537