ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทชุมชนทั่วไปที่เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทชุมชนทั่วไปที่เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (76 อปท. ปี 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเทศบาลตำบลแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและความพร้อมของชุมชน และใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมดจำนวน 33 คน วันที่ 18 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537