นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ท่านสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช)
share facebook
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีฯ) และ จนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ ท่านสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะฯเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เพื่อร่วมบูรณาการ การถ่ายทอดเผยแพร่งานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) และมอบอุปกรณ์เพื่อใช้จัดทำฐานเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 12 มิ.ย.62

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537