ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยคณะทีมงานค่ายเยาวชนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) พร้อมด้วยคณะทีมงานค่ายเยาวชนจากศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนนิคมวิทยา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีท่าน ดร. ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537