กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระคนครศรีอยุธยา
share facebook
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินการจัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระคนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์จากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 52 ท่าน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537