ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร”ผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” และหลักสูตร”การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป”
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร”ผู้ดูแลระบบปรับอากาศในสำนักงาน” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยในการถ่ายทอดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดในครั้งนี้ และหลักสูตร”การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการล้างแอร์ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานทั้ง 2 หลักสูตร จัดที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอด จำนวนทั้งหมด 71 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537