รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเหลือประชาชน “พลังงานพารวย เพิ่มรายได้ ช่วยชุมชน” ด้วยระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง
share facebook
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ในการช่วยเหลือประชาชนสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ โดยติดตามโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญๆ ในพื้นที่ภัยแล้ง ได้แก่ ​โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านครึมม่วง หมู่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง มีสมาชิก จำนวน 7 ราย ในพื้นที่การเกษตร 45 ไร่ ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ มะม่วง มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด มันเทศ ป่าชุมชนไม้ยืนต้น เช่น ต้นสัก มะค่าโมง และโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง กลุ่มผู้ใช้บ้านด่านตลอด หมู่ 4 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก มีจำนวนสมาชิก 7 ราย ในพื้นที่การเกษตร 118 ไร่ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ขนุน สับปะรด ต้นหม่อน สละ มะนาว ผักหวาน มะม่วง และอ้อย โดยทั้ง 2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งจากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 สร้างรายได้ให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม รายได้เพิ่มให้สมาชิกเฉลี่ย 25,000 บาท/ปี/ราย ทั้งปีกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงปีละ 175,000 บาท ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องโดยใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณปี 61เพิ่มเติม สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้สนับสนุนระบบฯ ทั่วประเทศ จำนวน 1,446 ระบบ และในงบประมาณปี 62 รอบ 2 อีกจำนวน 1,236 ระบบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537