ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง รุ่นที่ 1
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ปี 2562 หลักสูตร ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง รุ่นที่ 1 จำนวน 44 คน ในครั้งนี้ ท่าน อพพ.ยงยุทธ จันทรโรทัย,ท่าน รพพ.ยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ และ ผสพ.นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมศูนย์หนองคายพร้อมชมการถ่ายทอด เผยแพร่ฯ หลังจากตรวจราชการใน จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537