การอบรม “The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia”
share facebook
นายยงยุทธ​์ สวัสดิสวนีย์​ รองอธิบดี​ ร่วมกับ องค์​การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA) ผนึกกำลังร่วมจัดงานการอบรม "The Third Energy Efficiency in Emerging Economies Training Week for Southeast Asia” ในระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2562​ ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร​ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 150 คน เข้าร่วมอบรมใน 5 สาขาวิชาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ด้านอาคาร, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านอุปกรณ์และเครื่องใช้, ด้านการวางผังเมือง และด้านตัวชี้วัดและการประเมิน ผ่านการบรรยาย การหารือ การฝึกเชิงปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ โดยวิทยา​กรผู้เชี่ยวชาญจาก IEA พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติ​จาก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญ​ของการอนุรักษ์​พลังงาน​ กองทุน​อนุรักษ์​พลังงาน​ และการเข้ามาของเทคโนโล​ยีใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน​ 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537