ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) และการจัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2(จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) 28 มี.ค.62  และการจัดนิทรรศการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ให้กับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 29 มี.ค.62

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537