ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จาก 4 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง
2.โรงเรียนวังน้ำพุ
3.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
4.โรงเรียนบ้านอุ่ม
อ.ภูหลวง จ.เลย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการการทำงานจากสถานที่จริง เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ในการเพิ่มความรู้นอกห้องเรียน จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 170 คน วันที่ 15 มีนาคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537