ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 60 คน โดยการนำของสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีความตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย มี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 13 ก.พ. 62

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537