ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 4 โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม อ.ท่าบ่อ 2.โรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม 3.โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อ.เมือง และ 4.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายใต้โครงการฯโรงเรียนพลังงานชุมชน จำนวน 125 คน โดยมี หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับคณะ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537