ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะคุณครูพร้อมนักเรียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับคณะคุณครูพร้อมนักเรียน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนวันเจริญสามัคคี อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ และโรงเรียนบ้านดงเค็ง อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 127 คน วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537