ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ดำเนินการโดย ศบ. 4 (จ.หนองคาย)และ ศบ.5(จ.ขอนแก่น)
share facebook
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ดำเนินการโดย ศบ. 4 (จ.หนองคาย)และ ศบ.5(จ.ขอนแก่น) ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.หนองคาย ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 หนองคาย(นายสมใจ วิเศษทักษิณ) เป็นประธาน กล่าวรายงาน โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4(จ.หนองคาย) และ พลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิด โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 โรงเรียน 7 จังหวัดด้วยกันคือ 1.จังหวัดหนองคาย,บึงกาฬ,สกลนคร,อุดรธานี,ขอนแก่น,หนองบัวลำภ และ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537