พพ.จับมือ วว. เผยผลสำเร็จ “ โครงการพัฒนาการเพื่มผลผลิตเอทานอลจากากน้ำตาล “
share facebook
       นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยผลสำเร็จกรดำเนินงาน " โครงการพัฒนาการเพื่มผลผลิตเอทานอลจากากน้ำตาล " โชว์ผลวิจัยผลิตเอทานอลด้วยการใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูงหรือ High gravity fermentation (HG) สามารถทำได้จากวัตถุดิบที่เป็นกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเอทานอลและช่วยลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้อย่างสำคัญ ทำให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเชื้อยีสต์สายพันธ์จากในประเทศไทย จึงมีคุณสมบัติเหมาะกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เทียบเท่ากับยีสต์อุตสาหกรรมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ย้ำประเทศไทยควรส่งเสริมงานวิจัยทางชีวภาพและการลงทุนพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพเหล่านี้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ
       พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรดี ธรรมโนทัย วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด และ ดร.พงศธร ประภักรางกูล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ " ทิศทางการส่งเสริมการผลิต และการใช้เอทานอล” ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537