ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี)จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 30,31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537