ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการจัดกิจกรรม "ST. Open House 2018" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการจัดกิจกรรม "ST. Open House 2018" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีคณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 1,600 คน วันที่ 29 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537