การสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2
share facebook
       นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผล โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลรวมพื้นที่อาคาร 1 สำนักงาน กพ. (เดิม) ระยะที่ 2 โดยมี นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางประไพ ดำสะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายนิพจน์ อัษญคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาแถลงผลโครงการฯ ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
       โดยโครงการดังกล่าว พพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ติดตั้ง Solar Cell ติดตั้งฟิล์มกันความร้อน และระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้ 6.7 ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537