ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับโรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสาตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับโรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสาตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13-5/16 ทางศูนย์บริการวิชาการ ฯ จึงได้จัดฐานทดลองขนาดเล็กจำนวน 6 ฐาน เกี่ยวกับการหาค่าพลังงานและการใช้งานของเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทดลองและเพื่อให้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นไปตามเจตนารมณ์การจัดการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 128 คน วันที่ 25 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537