ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายสมบุญ พืชนะสุจ เป็นประธานเปิดงาน และหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) กล่าวรายงาน ในการนี้นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ และมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมจัดนิทรรศการฯ จำนวน 29 แห่ง การจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จำนวนประมาณ 380 คน วันที่ 24 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537