ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 115 คน วันที่ 24 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537