ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การสาธิตผลิต และใช้งานเตาเผาขยะลดมลพิษ ขนาดครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าร่วมจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก,กลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร, มูลนิธิสยามกตัญญู ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี, สโมสรพลเมืองบางระกำพัฒนา หมู่ 2, ชุมชนบ้านปรือกระเทียม หมู่ 2 ชุมชนซอยหลังโรงเรียนวัดปรือกระเทียม หมู่ 2, ชุมชนบ้านปรือกระเทียมใต้ หมู่ 11 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ชุมชน หมู่ 5 และชุมชน หมู่ 8 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537