รมว. พน. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังานเยี่ยมชม สถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา
share facebook
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้ได้รับรางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 จากผลงานอันโดดเด่นทั้งการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเบอร์ 5 และโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น โดยระหว่างการตรวจเยี่ยมได้มีคณะนักเรียนกล่าวต้อนรับด้วยภาษาต่างประเทศ 5 ภาษา นำเสนอผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน นำชมห้องเรียนสีเขียวและบรรยายประกอบฐานความรู้ต่างๆ จากแบบจำลองกระบวนการด้านพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537