รมว. พน. ตรวจเยี่ยมโครงการตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า
share facebook
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ​ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง พพ. ได้มาดำเนินโครงการ​ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า​ เมื่อปี 2549 และ 2553 โดย รมว.พลังงาน​ ได้มอบนโยบาย​พัฒนาต่อยอดให้เป็นต้นแบบของการนำระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเข้ามาติดตั้ง​ในพื้นที่ซึ่ง​ห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้า เพื่อพัฒนา​การศึกษา​และยกระดับ​คุณภาพ​ชีวิต​ของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537