รมว. พน. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเขา
share facebook
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์​การเรียนรู้​ครบวงจร​ กาแฟชาวไทยภูเขา บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ผู้​ประกอบธุรกิจ​รับซื้อผลกาแฟจากชาวไทยภูเขา แปรรูป​เป็นเมล็ดกาแฟด้วยเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงาน​แสงอาทิตย์​ โดยได้รับทุนสนับสนุน​ 30% จาก พพ. จัด​สร้าง​พาราโบลา​โดม​ และพัฒนาต่อยอดให้เป็น Smart Dome ซึ่งสามารถ​วัดระดับอุณหภูมิ, ความชื้น แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน​ เพื่อควบคุม​สภาพภายในโดมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537