มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ
share facebook
นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ในปี 2561 นี้มีผลการดำเนินการให้ฉลากทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 257 ยี่ห้อ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 ราย และนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการให้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงรวมทั้งสิ้นจำนวน 38,744,969 ใบ ทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในวันที่ 15 มกราคม 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537