พพ.จัดสัมมนา ”Smart Energy for Food Industry”
share facebook

       นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งและเกษตรกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Smart Energy for Food Industry” ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของ พพ. จัดขึ้น ณ หอประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร
       สำหรับจังหวัดสมุทรสาครถึงจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมีขนาดเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมห้องเย็น มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมกว่า 6,000 แห่ง ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และยังสามารถลดต้นทุนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เผยแพร่ความรู้และบทบาทของ พพ. ในการภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคการใช้พลังงานสูงกว่า 30% ให้รู้โครงการต่างๆของ. พพ. และแนะนำให้รู้จักการบริหารจัดการพลังงานอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537