พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนาม ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยจะบรรจุในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537