กิจกรรม "วันดินโลก" กับประชาชนกลุ่มเรารักมหาสารคาม ในหัวข้อ "สร้างสนามสีเขียวเพื่อพ่อ"
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) เข้าร่วมกิจกรรม "วันดินโลก" กับประชาชนกลุ่มเรารักมหาสารคาม ในหัวข้อ "สร้างสนามสีเขียวเพื่อพ่อ" บริเวณแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย พร้อมจุดเทียนเพื่อระลึกถึงในหลวง ร.9 ณ ลานทุ่งดอกดาวเรืองแก่งเลิงจานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537