กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์
share facebook
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ต้อนรับคณะจากกระทรวงพลังงาน (Department of Energy; DOE)สาธารณรัฐฟิลิปินส์ โดยแจ้งว่า DOE ร่วมกับทีมสนับสนุนเชิงเทคนิค the European Union-supported Access to Sustainable Energy Programme (EU-ASEP) กำลังจะจัดการเดินทางเข้าพบหารือ Exposure Trip to Thailand on energy Efficiency in Public Building ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำองค์ความรู้ในภูมิภาคอาเซียนในเชิงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร โดยมีองค์ประกอบคณะจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงทางหลวงและกิจการสาธารณะ (Department of Public Works and Highways) กระทรวงการคลัง (Department of Finance) และคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement Policy Board) เป็นต้น ในฐานะ พพ. เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงานของไทย DOE สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขอเข้าพบหารือกับผู้บริหาร พพ. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 11

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537