ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
share facebook
นายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม สพพ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็ก ที่ พพ. ดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแม่กลองน้อย และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านห้วยหมากลาง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 และ ASEAN Energy Awards 2018 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537