รมว.พลังงาน มอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดี พพ.กล่าวต้อนรับ นายศิริ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบ้านพักอาศัยที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 15% ของการใช้พลังงานรวม พลังงานส่วนใหญ่ในบ้านใช้ไปกับระบบปรับอากาศ ซึ่งบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง จัดวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และการเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงานจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20%"บ้านประหยัดพลังงานเป็นหนึ่งในโครงการที่ IEA (International Energy Agency) ให้ความสนใจศึกษาและพัฒนาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน ทุกท่านที่รับรางวัลในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้บ้านประหยัดพลังงานก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิ” สำหรับรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 120 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยวและทาวเฮาส์จำนวน 100 แบบ และประเภทโครงการจัดสรรจำนวน 20 โครงการ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 25 รางวัล เป็นรางวัลประเภทบ้าน 22 รางวัล และโครงการจัดสรร 3 รางวัล ในวันที่ 28 พ.ย. 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537