มอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมมอบรางวัลประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 รางวัล และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลในตรั้งนี้ว่า (พพ.) มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพราะนอกจากจะช่วยให้การใช้พลังงานลดลงแล้ว ยังช่วยลดการใช้จ่ายทางด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย โดยการออกแบบอาคารในปัจจุบัน นอกจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การจัดการพื้นที่ใช้สอยให้มีความสวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วย เพราะว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในตัวอาคารจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน หากมีการออกแบบให้อนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ต้นในขั้นตอนของการออกแบบตามมาตรฐาน BEC แล้ว จะทำให้อาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอาคารทั่วไปทำให้ต้นทุนค่าพลังงานของอาคารลดลงและเกิดผลประหยัดระยะยาวได้เป็นอย่างดี ณ หอประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 พ.ย.61

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537