ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
การจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กรมทหารราบที่ 2รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชวลิต อุ่นเรือง เป็นประธานในการเปิดพิธี และกล่าวรายงานโดย นายคมสันต์ พู่ทองหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดจากพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิมพร ทองประดู่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537