ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ 1 หลัง และปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง (e-bidding) เลขที่ 35/2562

วันที่ 22 พ.ย. 2561 share facebook
 
  เอกสารแนบ
Download(File)
ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ 1 หลัง และปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ 1 หลัง และปรับปรุงอาคารโรงงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
ราคากลาง ปปช
แบบปรับปรุงอาคารโรงงาน
แบบ ปร 4 อาคารโรงงาน
แบบ ปร 5 อาคารโรงงาน
แบบ ปร 6 อาคารโรงงาน
แบบปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุ
แบบ ปร 4 อาคารโรงเก็บพัสดุ
แบบ ปร 5 อาคารโรงเก็บพัสดุ
แบบ ปร 6 อาคารโรงเก็บพัสดุ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537