การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ "วันดินโลก WORLD SOIL DAY " ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ดำเนินการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ "วันดินโลก WORLD SOIL DAY " ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ให้ความรู้ถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันดินโลก พร้อมประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี และการจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1) ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537