ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่านวิรัตน์ รักษ์พันธ์) เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9
share facebook
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่านวิรัตน์ รักษ์พันธ์) และคณะฯ จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537