เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญนำสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 230 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้สถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เรื่องพลังงานฯ ณ ศบ.6 จ.อุบลราชธานี
ในการนี้มี จนท.ศบ.6(จ.อุบลราชธานี)ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537