คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
share facebook
คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมีเจ้าหน้าที่ และวิทยากร ศบ.10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537