พพ. จัดสัมมนา “Smart Transport”
share facebook
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Smart Transport บูรณาการแผนประหยัดพลังงานภาคขนส่ง” กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ "นโยบายและทิศทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” และการเสวนา หัวข้อ "เจาะลึกแผนบูรณาการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งไทย” ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537